O FIRMIE

Przedsiębiorstwo "Gumitex" Sp. z o.o. powstało w 1994 roku w Gliwicach.
    W początkowym okresie działalności firma ukierunkowana była na zagospodarowywanie zużytych
    opon pozyskanych z terenów województwa śląskiego i opolskiego.
W 2001r. firma zmieniła siedzibę na teren po dawnym Bytomskim Przedsiębiorstwie Obrotu
    Surowcami Włókienniczymi i Skórzanymi przy ul. Dworcowej w Toszku.
1 lipca 2006 roku na mocy decyzji (nr WR 7649-34/06) wydanej przez starostę gliwickiego
    uzyskaliśmy zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu i odzysku
    odpadów innych niż niebezpieczne.
Procesy odzysku i recyklingu prowadzimy poprzez przetwarzanie odpadów na granulat gumowy
    i paliwo alternatywne.
Ponadto świadczymy usługi transportowe w zakresie transportu towarów w kraju i za granicą.