G U M I T E X  Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 2, 44-180 TOSZEK
tel.
+32 330 51 50,  tel./fax +32 330 51 60
e-mail: gumitex@gumitex.info
e-mail:
gumitex@wp.pl


DOJAZD

  Joachim Hornik 
      
Prezes Zarządu

  Karina Roter
      
Asystent Zarządu
       kroter@gumitex.info

  Marek Lepczyński
      
Kierownik Zakładu
       mlepczynski@gumitex.info
       kom.  606 475 072  

  Magazyn
      
Kierownik Techniczny
       magazyn@gumitex.info
       kom.  608 465 162

  Ochrona środowiska    
      
Spec. ds. ochrony środowiska
       os@gumitex.info

  Urszula Kobińska
      
Księgowość i transport
       ukobinska@gumitex.info